Kiểm soát chất lượng

Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd Kiểm soát chất lượng

Thượng Hải An Bình tĩnh Technology Co, Ltd đã thành lập bộ phận kiểm soát chất lượng kể từ khi công ty được thành lập.

Theo các hướng dẫn quản lý chất lượng quốc gia và quốc tế, bao gồm các quy định ISO9001: 2000, các chuyên gia này sử dụng các công cụ đo lường và đo lường tiên tiến đã được nhập khẩu từ nước ngoài. Bộ phận này đảm bảo rằng các tiêu chuẩn chất lượng được đáp ứng ở mọi giai đoạn của quy trình sản xuất, bao gồm thiết kế và phát triển, giới thiệu nguyên liệu, chế biến và đóng gói thành phẩm.

Thượng Hải An Bình sở hữu công nghệ bằng sáng chế của riêng mình và đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm có đủ khả năng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả và khả thi bất cứ lúc nào trong trường hợp cần thiết.

Được Loại bỏ tĩnh điện & Thanh chống tĩnh điện Hiện nay!

Nhấn vào đây để yêu cầu báo giá

 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: ISOcertificate
  Số: 03414Q21463R2M
  ngày phát hành: 2014-07-23
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: BEIJING HANGXIE CERTIFICATION CENTER Co。,LTD.
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-3-10-EMC
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC2014069-10-EMC
  ngày phát hành: 2014-06-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN)LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The invention patent certificate
  Số: 1306724
  ngày phát hành: 2013-11-13
  Ngày hết hạn: 2033-11-13
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC2014069-10-LVD
  ngày phát hành: 2014-06-20
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The invention patent certificate
  Số: 704186
  ngày phát hành: 2010-12-01
  Ngày hết hạn: 2030-12-01
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 3098040
  ngày phát hành: 2013-08-14
  Ngày hết hạn: 2023-08-14
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-1-10-EMC
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-2-10-EMC
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-2-10-LVD
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2116720
  ngày phát hành: 2012-02-29
  Ngày hết hạn: 2022-02-28
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-3-10-EMC
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2354313
  ngày phát hành: 2012-08-15
  Ngày hết hạn: 2022-08-15
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2122525
  ngày phát hành: 2012-03-07
  Ngày hết hạn: 2022-03-07
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2206248
  ngày phát hành: 2012-06-06
  Ngày hết hạn: 2022-06-06
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2207152
  ngày phát hành: 2012-06-06
  Ngày hết hạn: 2022-06-06
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The invention patent certificate
  Số: 763315
  ngày phát hành: 2011-04-20
  Ngày hết hạn: 2031-04-20
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2205493
  ngày phát hành: 2012-05-23
  Ngày hết hạn: 2022-05-23
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2978184
  ngày phát hành: 2013-06-19
  Ngày hết hạn: 2023-06-19
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2979588
  ngày phát hành: 2013-06-19
  Ngày hết hạn: 2023-06-19
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2215379
  ngày phát hành: 2012-06-06
  Ngày hết hạn: 2022-06-06
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: The utility model patent certificate
  Số: 2979921
  ngày phát hành: 2013-06-19
  Ngày hết hạn: 2023-06-19
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: The state intellectual property office of the People's Republic of China
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: Explosion-proof certificate
  Số: GYB14.1634X
  ngày phát hành: 2014-11-24
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: National instruments explosion-proof safety supervision and testing station
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-1-10-LVD
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
 • Shanghai Anping Static Technology Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CEcertificate
  Số: SCC(13)-017-3-10-LVD
  ngày phát hành: 2013-04-10
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi:
  cấp bởi: CHINA CEPREI (SICHUAN) LABORATORY
Chi tiết liên lạc